Rättsligt meddelande/Impressum
Rung Lawan Östlund Städservice  uppskattar att du är intresserad av våra produkter och att du besöker vår webbplats. Detta rättsliga meddelande gäller generellt för Rung Lawan Östlunds Städservice webbplats.

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder Rung Lawan Östlunds Städservice webbplats.
Genom att gå in på och använda www.renarerum.se godkänner du följande villkor.

Utgivare
Rung Lawan Östlund Städservice
Adress: Testgatan 103
233 56 Skellefteå
Tel: +49 (0) 152 265 567
Fax: +49 (0) 152 265 567

VD
Lawan Östlund

Handelsregister
Organisationsnummer: 

Skatteregistreringsnummer
Momsregistreringsnummer: SE

Upphovsrätt
Alla dokument, filer, texter och bilder på denna webbplats är upphovsrättsskyddade och ägs av Rung Lawan Östlund Städservice och dess dotterbolag (med ensamrätt).

Informationen kan användas i informationssyfte, förutsatt att källan till informationen nämns. Innehållet i informationen får inte ändras och informationen måste användas på ett sätt som inte skadar Rung Lawan Östlund Städservice anseende.

Varumärken
Alla logotyper och produktnamn är, om inget annat anges på webbplatsen, varumärken som tillhör Rung Lawan Östlund Städservice (med ensamrätt).

Ändring av webbplatsen
Innehållet på webbplatsen och informationen som presenteras är noga utvalt och uppdateras regelbundet. Felaktiga och ofullständiga uppgifter kan dock förekomma. Rung Lawan Östlund Städservice utfärdar därför inga garantier eller löften om att informationen på webbplatsen är aktuell, korrekt och fullständig. Rung Lawan Östlund Städservice förbehåller sig dessutom rätten att ändra innehållet på webbplatsen eller återkalla tillgången till den utan föregående meddelande eller skyldigheter.

Ansvarsbegränsning
Rung Lawan Östlund Städservice kan under inga omständigheter hållas ansvariga för några förluster eller skador, inklusive direkta och indirekta skador och följdskador, som uppstår i samband med användningen av eller tillhandahållandet av webbplatsen, eller länkar till webbplatser från tredje part. Detta gäller även för förluster och skador som orsakas av virus. Dokumentation från Rung Lawan Östlund Städservice kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Rung Lawan Östlund Städservice kan när som helst välja att göra ändringar av eller tillägg till informationen häri.

Länkar till andra webbplatser
Länkar till webbplatser från tredje part tillhandahålls för att underlätta för våra användare. Rung Lawan Östlund Städservice kan inte kontrollera webbplatser från tredje part och utfärdar inga som helst garantier och/eller löften avseende webbplatser från tredje part som du kan komma åt via denna webbplats. Användare öppnar en webbplats från tredje part på egen risk.